Betonēti baseini

SIA “Latgales baseini” kā savu galveno prioritāti izvirza betonētu baseinu projektēšanu un būvniecību.

Izvēloties betonētu baseinu Jūs varat baseinam piešķirt jebkuru formu, dziļumu, ūdens nosūkšanas tipu un pat izveidot dažādus atraktīvus elementus (tiltu, tuneli, bāru ūdenī, vai savienot baseinu ar masāžas baseinu vai citu baseinu). Ļaujiet vaļu fantāzijai un mēs palīdzēsim īstenot to dzīvē! Ar PVC membrānas vai baseina flīžu apdari varat piešķirt baseinam vēlamo krāsu, mozaīkas zīmējumus vai aplikācijas. Varat aprīkot baseinu ar kaskādēm, straumēm, mākslīgiem ūdenskritumiem, gaisa geizeriem vai citām  ūdens atrakcijām.

 

No ieceres līdz baseinam

Kad Klients mūs ir atradis, tad, pirmkārt, uzmanīgi uzklausām Klienta vēlmes un idejas.  Apvienojot mūsu pieredzi un Klienta vēlmes, nonākam pie optimālākā risinājuma Jūsu ideju īstenošanai. Nākamais solis ir izmaksu aprēķins. Kad esam vienojušies par cenām - ejam tālāk. Tiekamies ar Klienta izvēlētiem vai mūsu ieteiktiem celtniekiem un aprunājam tālāko celtniecības gaitu. Sniedzam celtniekiem rekomendācijas un ieteikumus - kā labāk sasniegt vēlamo rezultātu.Tiek sagatavota un Klientam iesniegta baseina betonēšanai nepieciešamā tehniskā dokumentācija - baseina rasējumi, griezumi, tehnoloģisko atveru izvietojums, informācija par vēlamajām betona markām, stiegrojumu un citām niansēm. Informācija par nepieciešamajām tehniskajām komunikācijām aprīkojuma telpā (nepieciešamā elektrības jauda, ūdensvads, kanalizācija utt).

 

Baseina celtniecības procesu var iedalīt vairākos etapos:

  • Baseina čaulas betonēšana, iestrādājot nepieciešamās detaļas veidņos vai atstājot tehnoloģiskās atveres vēlākai aprīkojuma montāžai. Tehnoloģiskās atveres parasti izmanto, ja baseinā tiek klāta PVC membrāna. Tas palīdz panākt augstāku montāžas precizitāti. Betonēšanas darbus veic celtnieki.
  • Detaļu montāža tehnoloģiskajās atverēs un baseina cauruļvadu apsaistes izveidošana. Nepieciešamo elektroinstalācijas materiālu montāža (vadi,kabeļi). Šos darbus veic SIA “Latgales baseini” speciālisti.
  • Tehnoloģisko atveru, kanālu vai šahtu aizbetonēšana un tālāka apstrāde. Betonēšanas un virsmu līdzināšanu (špaktelēšanu) veic celtnieki.
    Kad pabeigti celtniecības pamata darbi - baseina un aprīkojuma telpas grīdas un sienas, un ir veikta kosmētiskā apdare baseina aprīkojuma telpā, tiek montēts baseina aprīkojums. Tiek uzstādīti kvarca smilšu filtri, filtrācijas sūkņi, siltummaiņi vai elektriskie sildītāji, elektrovadība un automātika. Baseina aprīkojuma montāžu veic SIA “Latgales baseini” speciālisti.baseins
  • Baseinu plēves montāža tiek veikta tikai tad, kad ir pabeigti visi celtniecības un apdares darbi. Vairumā gadījumu pēc PVC membrānas montāžas baseinu var sākt pildīt ar ūdeni. Pildīšanās ātrums atkarīgs no ūdenspadeves daudzuma un baseina izmēra.
  • Baseins ir gatavs! Atliek pievienot ūdenim nepieciešamos dezinfekcijas un pārējos ķīmiskās apstrādes līdzekļus un iedarbināt filtrāciju. Ja ūdensvada ūdens nav tīrs (mēdz būt, ka izskatās pēc melnās tējas vai baltas kafijas), parasti tas attīrās vienas vai dažu dienu laikā. Kad ūdens ir attīrījies, tas ir absolūti dzidrs un bez krāsas. Kad baseins darbojas un ūdens ir tīrs un silts, parakstam pieņemšanas / nodošanas aktu un nododam ekspluatācijā. Nodrošinam Klientu ar nepieciešamajām lietošanas instrukcijām un ķīmijas pielietošanas anotācijām vai vienojamies par tālāku baseina apkalpošanu.