Mūsu rekvizīti

 

SIA "Latgales baseini"

Reģistrācijas Nr: LV41503050875

A/S Swedbank, kods HABALV22 Konts: LV17HABA0551028500057

AS "Citadele banka", kods PARXLV22, konts:LV32PARX0012980430001 

 Juridiskā adrese: Domes iela 3
(Līvānu inženiertehnoloģiju
un inovāciju centrs
1. stāvs, 106. telpa),fakss +371 65307816
Līvāni, Līvānu novads, LV5316

Noliktava: Celtniecības 8, Līvāni

Kontaktpersona:
Uldis Lielpēteris, tel.: +371 29118903
web: http://www.latgalesbaseini.lv;
e-pasts:

info@latgalesbaseini.lv

serviss@latgalesbaseini.lv